کره، شکر و تخم مرغ را تا 2 دقیقه با همزن بزنید. مایع مخمر و آب را در کاسه کوچک بریزید و رویش را بپوشانید تا عمل بیاید. آنگاه آرد را در ظرف بزرگی بریزید و حفره‌ای در مرکز آن ایجاد کنید. حالا مایع مخمر ور آمده و مخلوط کره و شکرو تخم مرغ را بریزید و با قاشق هم بزنید .این خمیر ورز ندارد و چسبنده است .روی آن را پوشانده و 1 ساعت استراحت دهید سپس در قالب چرب شده میان تهی .این خمیر را گذاشته .دوباره پوشانده و 1 ساعت استراحت دهید.در فر با حرارت 190 درجه 5 دقیقه و بعد حرارت را کم کرده و در دمای 160 درجه تا 15 دقیقه بپزد. شربت و مواد رویه را با قلم‌مو روی آن بریزید و با میوه تزیین کنید.