هلوها را نصف کنيد. عسل و خردل را با هم خوب مخلوط کنيد و نيمي از مخلوط را روي قسمت برش خورده هلوها بريزيد.
درون يک کباب پز را آغشته به روغن کرده و هلوهاي نصف شده را درون آن قرار داده، در ظرف را گذاشته و روي حرارت متوسط به مدت سه دقيقه يا تا زماني که نرم و طلايي رنگ شوند، هر طرف آنها را حرارت دهيد.
کباب پز را از روي حرارت برداشته و مابقي مخلوط عسل را روي قسمت هاي برش خورده هلوها به طور يکنواخت پخش کنيد.