1. شاه توت، پرتقال، موز و یخ را به مدت یک دقیقه با سرعت بالا میکس کنید.
2. از موز و پرتقال یا شاه توت برای تزیین لیوان استفاده کنید.