1. خمیر داخل نان باگت را در آورده و کنار می‌گذاریم.
2. پنیر خامه‌ای را داخل ظرف ریخته و له می‌کنیم،
3. سپس بقیه مواد را افزوده و با هم مخلوط می‌کنیم.
4. درون نان باگت را با مواد پر کرده و به دلخواه برش می‌زنیم.