• در مرحله اول، درون کاسه دستگاه همزن، آب انار، ماست و عسل را ریخته، درب دستگاه را بگذارید و تا زمانی که مخلوط، نرم و یک دست شود آن‌ها را خوب با هم مخلوط کنید.
• در مرحله دوم،‌ خرده‌های یخ را به مخلوط اضافه کرده و کمی دیگر نیز دستگاه را روشن کنید.
• اسموتی انار آماده است؛ آن را درون دو لیوان ریخته تا گرم نشده، میل کنید.