در یک کاسۀ متوسط آرد ذرت را با آب داغ مخلوط می‌کنیم تا کاملاً با هم ترکیب شوند. سپس خمیر را منتقل می‌کنیم به یک سطح صاف و تمیز. خمیر را ورز می‌دهیم تا زمانی که صاف و یکنواخت شود به طوری که اگر به آن فرمی می‌دهیم، آن را حفظ کند.
اگر خمیر حالت چسبندگی زیادی داشت کمی خمیر به آن اضافه می‌کنیم و اگر خمیر خشک بود، نم‌نم کمی آب به آن اضافه می‌کنیم.
خمیر را با یک پوشش پلاستیکی خوب می‌پوشانیم و برای مدت 30 دقیقه خمیر را کنار می‌گذاریم تا خمیر ور آید. گریل یا تابۀ چدنی را در با دمای متوسط رو به زیاد، گرم و آماده می کنیم.
پوشش پلاستیکی خمیر را بر می‌داریم و خمیر را به 15 گلولۀ هم اندازه تقسیم می‌کنیم. خمیر ها را بین دو دست فشار داده و به وسیلۀ وردنه، گلوله‌‌ها را پهن و صاف می‌کنیم تا به ضخامت 4 میلیمتر برسد و هر یک را در پوشش پلاستیکی قرار می‌دهیم که زیر و روی خمیر را بپوشاند.
خمیر آماده شده را در تابۀ چودنی داغ قرار می‌دهیم و حدود 30 ثانیه اجازه می‌دهیم خمیر پخته شود رنگی نزدیک به قهوه‌ای بگیرد سپس نان‌ را بر می‌گردانیم تا طرف دیگر نان هم 30 ثانیه بپزد و قهوه‎ای شود. سپس نان را داخل یک بشقاب می‌گذاریم و اینکار را با تمام خمیر‌ها انجام می‌دهیم.
نان‌ها را داخل یک حوله یا پارچۀ نخی تمیز قرار می‌دهیم تا تازه و گرم بماند و تا زمان سرو ترد بودن خود را حفظ کند.