نحوه گرفتن تلخي پوست پرتقال

پوست پرتقال را با دقت جدا كرده سپس قسمت سفید داخلی را از قسمت نارنجی رنگ جدا کنید( قسمت سفید باعث تلخی می‌شود)، با ظرافت آن را خلال كرده و دو بار و هر دفعه به مدت 15-20 دقيقه بجوشانيد و آب آن را عوض کنید. در مرحله آخر حدود دو ساعت در آب سرد خیس کنید و بعد آبکش کنید...

خلال آماده است!!

از خلال پوست پرتقال برای تهیه مربای پوست پرتقال، در انواع غذاها مانند شیرین پلو و مرصع پلو و برای تزئین غذاها و خوراکها استفاده می‌شود.