1. سس سالاد حتما باید نزدیک به سرو سالاد با آن مخلوط شود، در غیر این صورت سبزیجات پلاسیده می‌شوند و آب می‌اندازند.
2. اگر در سالاد سیب‌زمینی یا مواد دیگر مخلوط می‌کنیم اول سیب‌زمینی یا مواد دیگر را با سرکه یا آب‌لیمو و نمک و فلفل مخلوط می‌کنیم، سپس روغن زیتون را اضافه می‌کنیم( وقتی مواد به روغن زیتون آغشته می‌شود کمتر نمک و فلفل را جذب می‌کند و به عبارتی نمک و فلفل در روغن زیتون حل نمی‌شود).
3. اگر در سالاد از سرکه استفاده می‌کنید باید مقدار آن 1/3مقدار روغن زیتون باشد، مگر این‌که ترش‌تر دوست داشته باشید. نمک و فلفل را اول در سرکه حل کنید بعد رو غن زیتون را اضافه کنید.