در یک ظرف آب و شکر را می ریزیم و روی حرارت قرار می‌دهیم تا جوش بیاید و شکر کاملاً در آب حل شود. پس از اینکه کامل حل شد، آن را از روی حرارت بر می‌داریم.
برگهای نعناع تازه را کمی در هاون یا با قاشق می کوبیم تا عطر آن در آید و به آب و شکر که کمی سرد شده اضافه می کنیم. سپس آب لیمو ترش و آب پرتقال و رنده پوست پرتقال و پوست لیمو را به بقیه مواد اضافه کرده و مخلوط می کنیم.
¼ حجم هر لیوان را پر از یخ خرد شده می کنیم و بقیه لیوان را از مخلوط پر می نماییم و با برگ نعنا و رنده پوست پرتقال تزئین می نماییم.