1-شیر را گرم کنید و خمیر ترش را به تکه های کوچیک تقسیم کرده همراه با شکر اضافه کنید . به مدت ۳۰ دقیقه به مایع استراحت بدید.
2-داخل ظرف دیگه ارد را همراه با روغن و نمک مخلوط کرده و سپس مخلوط شیر را اضافه کنید ، خمیر را خوب ورز دهید تا
یک دست شود . سپس روی سطح صافی ارد پاشیده و خمیر را تقسیم کرده
3-سپس خمیر را باز کرده و داخل هر کدام از خمیرها ، مقداری پنیر ( که بهتر هست به مقدار زیاد باشه ) و ۱ تا ۲ برگ سالامی قرار بدید مثل یک بغچه خمیر را بسته و از قسمت بسته شده روی سینی فر قرار بدید.
4-روی خمیرها رابه زرده تخم مرغ آغشته کنید و آنها را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه داخل فری که از قبل گرم کرده اید ، با حرارت ۱۹۰ درجه قرار دهید