1-روي سطح نان را يك لايه سس كچاپ بريزيد وبعد يك لايه پنير و بعد سوسيس سرخ شده و فلفل دلمه اي خرد شده و نخود فرنگي وفلفل سياه يا ادويه و يا پودر آويشن و ما بين آن را پنير بريزيد .
2- آخر سر روي آن را با يك لايه پنير بپوشانيد و در فر گذاشته تا پنير آب شود .