مرحله 1 - در صورت استفاده از ژله ابتدا ژله را طبق دستور آن درست کرده و مقداری از آن‌را ته لیوان یا جام مورد نظر ریخته و در یخچال گذاشته تا ببندد.
مرحله 2 - مابقی مواد را در مخلوط کن ریخته و برای 1 دقیقه زده تا کاملا میکس شوند، سپس روی ژله بسته شده ریخته، به دلخواه با ترافل یا برشی از هندوانه تزئین کرده و سرو نمائید.