در مخلوط کن میوه‌ها و 2 لیوان شیر و ماست را ترکیب می کنیم تا وقتی که صاف و یک دست شود.
به تدریج یخ ها را اضافه می کنیم و باز هم به مخلوط کردن ادامه می‌دهیم.
دسر فیت و فان را با 2 لیوان شیر سرد مخلوط کرده و داخل فالوده ریخته و هم می‌زنیم و داخل لیوان می‌ریزیم.