2 بسته ژله را در دو پيمانه آب جوش حل مي‌کنيم و دو پيمانه آب سرد داخل آن مي‌ريزيم و بهم مي‌زنيم و ژله حل شده را در 8 پياله کوچک( که اندازه پياله ها با حلقه‌های آناناس بگيريد و ته نرود قرار مي‌دهيم) ظرفها را در يخچال مي‌گذاريم تا ژله کاملا بسته شود. خامه را با خاکه قند و کمی وانيل مخلوط مي‌کنيم و آنقدر می زنيم تا سفت شود و فرم بگيرد. روی هر حلقه کيک را کمی خامه مي‌ماليم و ته ظرف‌های ژله را يک لحظه در آب گرم قرار مي‌دهيم و ژله را از ظرف خارج مي‌کنيم و روی حلقه کيک قرار مي‌دهيم و در ظرف می‌چينيم و دسر فیت و فان که به همراه 2 لیوان شیر سرد مخلوط کرده و روی ژله را تزئين می‌کنيم.