1. زمانی‌که برنج را آبکش می‌کنید و می‌خواهید هم زمان ته چین درست کنید، مقداری از برنج آبکش را در مخلوطی از تخم‌مرغ زده شده و ماست و زعفران وروغن حیوانی و مرغ پحته شده‌ای که آن را ریشه ریشه کرده‌اید بریزید.
2. برای تهیه ته چین بایستی از قابلمه‌ای استفاده کنید که جداره کف آن ضخیم باشد. از قابلمه نچسب وقابلمه‌ای که کف آن نازک است استفاده نکنید.
3. کف قابلمه را چرب کنید و مواد آماده شده را بریزید و در کف ظرف آن را با پشت قاشق یکنواخت پهن کنید.
4. برنج آبکش را بریزید و در ظرف را ببندید و روی شعله با حرارت کم بگذارید.