يك روش ديگر استفاده خوب از كدو حلوايي تهيه ته ديگ آن است اين ته ديگ بسيار خوشمزه و راحت تهيه ميشود كافي است كه پوست كدو راجدا کرده و به قطر يك سانتي متر ببريد و اگر دوست داشتيد به شكل هاي مختلف در آوريد و كف قابلمه روغن بريزيد و كدو ها را در كف قابلمه بچينيدو برنج را پس از آبكش كردن روي آن بريزيد در اين تصوير من برنج را به روش كته درست كردم و بعد از اينكه برنج آبش تبخير شد آن را روي كدو ها ريختم و گذاشتم تا دم كشيد اگر ميخواهيد رنگ كدو حلوايي تيره تر شود قبل از اينكه برنج را بريزيد كمي روي حرارت ملايم بگذاريد تا كدو كمي سرخ شود و سپس برنج را اضافه كنيد.

در ضمن از قابلمه نچسب استفاده كنيد تا برنج را پس از پختن در ديس وارونه كنيد چون اين ته ديگ پس از پختن نرم ميشود و موقع جدا كردن ممكن است از هم باز شود ولي با وارونه كردن هم زيباست و هم شكل آن به هم نمي خورد.