انگوری را انتخاب کنید که بدون دانه و پوست نازک و ترجیحا قرمز باشد زیرا پس از تهیه نوشیدنی شما به رنگ بنفش و بسیار زیبا خواهد شد این نوشیدنی آنقدر گوارا و خوشمزه است که نیاز به هیچ نوع افزودنی ندارد.
دانه انگور را با شیر میکس کرده و سپس توسط صافی پوست انگور را جدا و در لیوان بریزید و نوش جان کنید.