1. تمام مواد نام برده را با هم روي حرارت گذاشته تا پخته شود و پس از پخته شدن برگ بو و دارچين و زنجبيل را از داخل غذا در آورده و دور بيندازيد. 2. براي اين‌كه اين غذا غلظت مناسب پيدا كند مقداري از سيب‌زميني را له كرده و در آبگوشت بريزيد.
3. مي‌توان از رب گوجه‌فرنگي و يا ليمو عماني به عنوان چاشني استفاده كنيد.
4. اگر سعي شود در هنگام تهيه انواع آب‌گوشت هر چقدر مقدار آب آن كم و غلظت آن نسبتا بيشتر باشد آب‌گوشت خوشمزه‌تر خواهد شد.