قاووت توت اگر ۲ روز بماند حالت چسبنده به خود میگیرد و میتوانید به شکل گلوله های کوچکی در آورده و در کنجد بغلتانید.
اگر چسبندگی آن کم بود کمی گلاب اضافه و بعد گلوله گلوله کنید و در کنجد بغلتانید و به جای قند از آن استفاده کنید.
در تهیه قاووتی که با آرد نخودچی تهیه می‌شود می‌توان به جای شکر از همین قاووت جهت شیرین کردن استفاده کرد.