روي نشاسته ۲ الي ۳ ليوان آب بريزيد و كمي آن را به هم بزنيد تا كاملاً حل شود و صبر كنيد مدت ۲۰ الي ۳۰ دقيقه بماند. بعد كه نشاسته ته نشين شد آب روي آن را به آرامي خالي كنيد و شكر و آب و گلاب و جوهر ليمو را به آن اضافه كنيد و روي حرارت بگذاريد و مدام به هم بزنيد اين كار را آنقدر ادامه دهيد تا كاملاً سفت شده و بتوان آن را در وسط قابلمه جمع كرد و شبيه به يك ژله سفت و كش‌دار شود.
در كف يك ظرف مسطح مثل سيني آرد بريزيد و مايه را روي آن ريخته و روي آن را صاف كنيد و آرد بپاشيد و با فشار كف دست آن را به يك لايه اي به قطر ۱ الي 1/5 سانتي متر در آوريد و بعد از سرد شدن با كارد به شكل لوزي يا مربع ببريد و دورتادور راحت الخلقوم ها را به آرد یا پودر پسته یا نارگیل آغشته كنيد و در ظرف بچينيد و پس از سرد شدن نوش جان كنيد.