پس از اینکه انجیر را از وسط نصف کردید و سالم بود آن را شسته و در شیر بریزید و در یک ظرف در دار به مدت یک الی دو روز در یخچال بگذارید. وقتی کاملاً خیس خورد آن را در میکسر بریزید و گلاب اضافه کنید زمانی که مخلوط و یکنواخت شد آن را در لیوان ریخته نوش جان کنید.
اگردوست داشتید با اضافه و یا کم کردن تعداد انجیر میزان شیرین بودن آن را تغییر دهید.