1. شکر و آب را روی حرارت گذاشته تا شکر حل شود..
2. زعفران و گلاب و هل و شیر و آب هویج را به آن اضافه کنید و حرارت را خاموش کنید.
3. آرد برنج و آرد گندم را با روغن روی حرارت کم بگذارید و مدام به هم بزنید وقتی طلایی شد شهد را به آن اضافه کنید و مدام به هم بزنید و حرارت را خیلی کم کنید تا زمانی‌که حلوا غلظت لازم را پیدا کند.
4. حلوا را در ظرف بریزید و با لبه قاشقی که از قبل چرب شده تزیین کنید.