1. اول نان‌هاي تست رو توي نصف استكان آب خيس مي‌كنيم، بعد از چند دقيقه كه آب به خورد نان‌ها رفت، همه مواد رو با هم مخلوط مي‌كنيم و خوب ورز مي‌ديم.
2. بعد هم به شكل كباب‌هاي كوچك فرم مي‌ديم و سرخ مي‌كنيم.
3. براي سيب‌زميني‌هاي سرخ كرده هم، من تكه‌هاي بزرگ سيب‌زميني رو چند دقيقه‌اي توي آب جوشوندم، بعد از خشك كردن سرخشون كردم.