ماش یک روز قبل خیس می کنیم شب بار می گذاریم

ماش ها آبش گرفته می شو ئیم در قابلمه ریخته پیاز ریز خورد کرده

نمک و فلفل و زردچوبه اضافه کرده آب هم اضافه کرده روغن زیتون هم اضافه کرده

روی حرارت می گذاریم تا پخته شود دوتا جوش که خورد حرارت کم می کنیم

تا پخته شود وقتی که پخته شد اب لیموی تازه هم اضافه می کنیم البته

ماش صبحانه یا عصرانه می خورند