1. نان باگت‌ها را ازعرض برش داده و در وسط آن‌ها حفره‌ای ایجاد کنید.
2. تره، سوسیس، گردو و ادویه‌جات را با تخم‌مرغ مخلوط کنید.
3. روغن را داغ کرده نان‌ها را داخل روغن گذاشته و از مایع کوکو با قاشق درون حفره نان‌ها بریزید.
4. بعد از سرخ کردن هردوطرف داخل صافی بریزید تا روغن اضافیش گرفته بشه بعد سرو کنید.