برگ های کیل را شسته و خشک کنید. برگ ها را روی هم قرار داده و همه را با هم لوله نموده و به رشته های خیلی باریک ببُرید. خرده نان ها را افزوده و تا زمانیکه قهوه ای شوند آنها را تفت دهید. سبزی ها، لوبیا و دانه کاج را به آن بیافزایید تا گرم شوند. نمک و فلفل به مقدار کافی!

خلاصه ای در باره این رسپی:
این غذا یک سالاد عالی است که با برگ های سبز ریز خرد شده، دانه کاج، تکه های نان برشته و بنشن درست می شود. به تنهایی و یا در کنار کباب هم عالیست.