مرحله ۱ – پرتقال ها را شسته و سپس از وسط نصف کنید، داخل آن ها را با قاشق یا دست خارج کنید و کنار بگذارید.
مرحله ۲ – ژله را در آب جوش حل کرده و بعد از این‌که از داغی افتاد بستنی را که قبلا کمی زده اید تا یکدست شود به آن اضافه کنید و در یخچال بگذارید تا کمی غلیظ شود.
مرحله ۳ – پرتقال های از پوست خارج کرده را با ژله مخلوط کنید.
مرحله ۴ – داخل پوست پرتقال ها را با ژله پر کرده و برای ۳۰ دقیقه در یخچال بگذارید سپس سرو نمایید.