1-ابتدا فلس ماهی را گرفته با قیچی از زیر شکم چاک داده محتویات داخل شکم ماهی را خالی کرده تمیز بشوييد چاک زیر شکم را بطور سرتاسری از زیر دهان تا انتهای دم ماهی ادامه دهید. استخوان‌های ماهی را از دو طرف با چاقو تمیز کرده، تیره وسط و استخوان‌های آن را جدا کرده تا ماهی به صورت صفحه ای باز شود.
2-به ماهی ها به طور یکنواخت زعفران زده, آرد, نمک و فلفل را در ظرفی مخلوط کرده دو طرف ماهی را در آن غلتانده و از طرف شکم در روغن داغ قرار دهید, یک طرف که سرخ شد برگردانده تا طرف دیگر سرخ شود. اگر ماهی را از طرف پشت در روغن قرار دهید پوست آن جمع شده واز کیفیت ظاهری آن کاسته خواهد شد.
3-در آخر (قبل از سرو غذا) نودل را 5 دقیقه در آب جوش جوشانده و آبکش کرده و به کنار ماهی اضافه می‌کنیم.