ابتدا برنج را پس از تمیز کردن و شستن با مقدار آب مورد نظر (جوش) خیس کنید و پس از یک ربع ساعت دکمه پلوپز رتا روشن کنید زمانیکه برنج جوش خورد و تقریبا" آبش رو به اتمام است نمک و سپس کره را اضافه کنید مجددا" درب پلوپز را بسته و صبر کنید تا برنج پس از پخت ته دیگ بگیرد. معمولا" برنج مدت زمان پخت بین 45 دقیقه تا 1 ساعت می باشد.