1-نودل رو خرد کنین و خیس کنین و با چند قاشق آب بذارین کنار تا نرم بشه .
2-تخم مرغ ها رو با مواد مخلوط کنین و هم بزنین .
3-کمی روغن در تابه ای داغ بریزین .بعد با یک قاشق بزرگ کمی از مایع بقدر یک کتلت داخل روغن داغ بریزین .
4-یک طرف که سرخ شد طرف دیگه رو برگردونین.