1.ابتدا پرتقال را اسلایس کرده و در انتهای لیوان قرار دهید. با کمک ابزاری برش های پرتقال را کمی فشار دهید تا آب پرتقال کمی خارج شود.
2.یخ را با یک سوم از میزان همه ی آب میوه هایی که به آن اشاره شد در میکسر ریخته و خوب مخلوط کنید.
3.یخ ها را روی پرتقال ها بریزید.
4.حالا هر کدام از آب میوه های باقی مانده را به آرامی و از کناره لیوان به مخلوط اضافه کنید. برای تزئین می توانید از برش های پرتقال و دانه های انار استفاده کنید.
در صورتی که تمایل دارد از نمک استفاده کنید می توانید آن را یکی از آب میوه ها اضافه کرده و استفاده کنید.