1. هویج، کلم، سیب‌زمینی و نخود فرنگی را خرد کنید. سیب‌زمینی‌ها را دو نصف نموده سرخش نمايید.
2. مقداری سبزی پلو را خرد کنید و کنار بگذارید. یک کیلو برنج را خیس نموده در آب جوش ریخته صافش کنید.
3. سبزی پلو را با نصف برنج مخلوط کنید و نصف برنج سفید را با قدری روغن مخلوط کرده در ته دیگ بریزید.
4. هویج و کلم و نخودفرنگی و سیب‌زمینی سرخ شده را روی آن ریخته، قدری دیگر برنج سفید روی سبزیجات مزبور بریزید.
5. موقع کشیدن اول پلوئی که در آن هویج و غیره است بکشید سپس پلو سبزی را بکشید و آخر از همه پلو ساده را قدری زعفران دم کرده الیت هم روی پلو بریزید.