1. آناناس پوست نكنده را به‌صورت برش‌هاي گرد نازكي خرد كنيد و روي هر برش شيار كوچكي بزنيد و آن را بپيچيد تا شكل مخروط شود.
2. يك چهارم سيب را برش زده آن را به قاچ‌هاي نازكي ببريد و قاچ‌ها را به شكل پرنده بچينيد.
3. توت فرنگي را به‌صورت برش‌هاي نازكي ببريد. دو برش از 3 برش داخلي را در بشقاب قرار داده و دو برش انتهايي را روي آن‌ها بگذاريد, براي درست كردن شاخك‌ها, لبه بيروني يك برش باقي مانده را ببريد و آن‌ها را درجاي خود بالاي برش‌هاي توت‌فرنگي قرار دهيد.
4. پرتقا‌ل‌ها را با چاقوي تيزي كلفت پوست كنده و غشاء نازك دوطرف هر قاچ آن را جدا كنيد.