پیاز را درشت ریز کرده و در کاسه ای ریخته و عسل را روی پیاز ریخته طوریکه روی پیاز را بپوشاند و یک شب بگذارید بماند.
وقتیکه سرماخوردگی در حال پیشرفت باشد اگر صبح ها و عصرها 3 قاشق چایخوری از این عصاره پیازو عسل خورده شود دیگر سرفه ها فراموش میشود