1. گوجه‌فرنگي‌ها را حلقه مي‌كنيم. كدوها را نيز حلقه مي‌كنيم.
2. در ظرفي تخم‌مرغ و خامه را مي‌زنيم. نمك، فلفل و پودر جوزهندي را به آن اضافه مي‌كنيم.
3. سپس روغن را در يك تابه با قطر كم مي‌ريزيم و داغ مي‌كنيم. هر دو طرف كدوها و گوجه‌ها را با روغن كم، سرخ مي‌كنيم.
4. سپس مخلوط خامه و تخم‌مرغ را روي گوجه‌فرنگي‌ها و كدوهاي سرخ شده مي‌ريزيم. در تابه را مي‌گذاريم تا با شعله كم بپزد و سپس املت را برمي‌گردانيم تا روي ديگر آن هم بپزد.