1. پیازها را خرد کرده و با روغن زیتون مولیناری در درون یک دیگ سرخ می‌کنیم تا طلایی شود.
2. رب گوجه به پیاز داغ اضافه می‌کنیم. سپس عدس سرخ را با دو برابر آب در همان دیگ می‌پزیم. هم‌زمان یک عدد سیب‌زمینی را پوست کرده و به آن اضافه می‌کنیم.
3. چون عدس سرخ فورا می‌پزد سیرها را به اندازه‌ی لپه خرد کرده و کنار می‌گذاریم. وقتی که عدس و سیب‌زمینی پخت و از غلظت عدسی هم راضی بودیم( باید کمی از حلیم شل‌تر باشد) سیب‌زمینی را خارج کرده و با پشت چنگال در ظرفی له می‌کنیم و دوباره سیب‌زمینی له شده را به عدسی اضافه می‌کنیم.
4. سیرها را اضافه کرده و می‌گذاریم تا آن‌ها هم بپزند. اگر سیرها را از اول به عدسی اضافه کنیم عطرشان را از دست می‌دهند.
5. روغن زیتون و پودر کاری الیت و زنجبیل و فلفل قرمز و نمک را هم اضافه می‌کنیم.