1. برنج را قبلا خیس می‌کنیم سبزی را به دقت تمیز می‌نمايیم و می‌شويیم داخل آبکش می‌ریزیم تا آب آن برود، گوشت را جداگانه مي‌پزیم بطوری‌که بعد از پختن یک ملاقه آب داشته باشد.
2. سبزی را خرد می‌کنیم و برنج را آبکش می‌کنیم ولی کمی دان‌تر بر می‌داریم. ته دیگ را دو تا سه قاشق روغن آب‌کرده ونصف لیوان آب می‌ریزیم، برنج داخل آبکش را کم کم در دیگ می‌ریزیم و سبزی خرد کرده را به تدریج لای برنج می‌پاشیم و گوشت را لاي پلو می‌گذاریم.
3. سه تا چهار قاشق روغن آب‌کرده را با آبگوشت مخلوط می‌کنیم، عرق برنج را که گرفتیم، آبگوشت و روغن را روی برنج می‌دهیم و برنج را در فر یا روی شعله دم می‌کنیم .
4. هنگام کشیدن پلو زعفران سايیده حل شده در آب جوش را با کمی پلو مخلوط می‌کنیم و روی دیس می‌دهیم و کمی روغن داغ کرده روی پلو می‌دهیم.
مي‌شود لای سبزی پلو را هنگام دم کردن یک دسته سیر تازه تمیز کرده بگذاریم.


* سبزی پلو را بدون گوشت می‌توان آماده نمود و می‌شود وقتی مغز برنج نرم شد سبزی را در دیگ بریزیم و بلافاصله دیگ را از روی آتش برداریم و در آبکش بریزیم و مطابق دستور دم کنیم.