همه مواد را با هم مخلوط کرده، آب گرم اضافه می‌کنیم تا حدی که خمیرمون نه سفت بشه و نه شل، بگذارید ۲ ساعت در مکان گرم بماند. من فلز استوانه‌ای‌ خریدم که دور تا دور می‌پیچیم، اگر شما نداشتید می‌توانید خمیر رو به دور فلفل سبز بزرگ بپیچید.۱۰ دقیقه بگذارید تو فر‌ تا نان‌ها طلایی بشه از فر‌ که در آوردید فلفل رو بکشید بیرون داخلش تو خالی‌ می‌شه
و می‌توانید با هر چیزی که دوست داشته باشید پر کنید.