1. عدس را پخته و می‌گذاریم در آبکش و قارچ و سبزیجات معطر و کرفس را تفت می‌دهیم.
2. ادویه را اضافه می‌کنیم و نودالیت را آبکش کرده و تمامی مواد را با هم مخلوط کرده.