1. ابتدا سيب و كرفس را به يك اندازه خرد كرده و گردو را به آن اضافه مي‌كنيم.
2. آب‌ليمو، نمك وخامه را با هم مخلوط مي‌كنيم به طوري كه يك دست و صاف شود.
3. مخلوط سيب، كرفس و گردو را داخل ظرف سالاد ريخته و سس را روي آن مي‌ريزيم.