آب آناناس، موز، شكر، راني، آبليمو و يك‌و يك سوم فنجان آب را در مخلوط‌كن بریزید و چند دقیقه مخلوط کنید. در ظرف در بسته‌اي يك شب تا صبح در فريزر بگذاريد. قبل از سرو 20 دقيقه در دماي اتاق بگذاريد تا نيمه يخي شود. با قاشق بزرگ مخلوط نيمه يخي را بتراشيد و در كاسه شيشه‌اي بزرگ بريزيد. به آرامي آب كربنات را بريزيد و به هم بزنيد.