1. ابتدا كيك را داخل كاسه‌اي گود با دست پودر مي‌كنيم. سپس شيرعسلي، شكلات‌ذوب‌شده و پودر گردو را به آن اضافه كرده و همه مواد را خوب با هم مخلوط مي‌كنيم تا يك‌دست شوند.
2. شكلات‌ حاصل را داخل سيني پيركس مناسب پهن كرده كه قطر آن حدود يك‌ونيم‌ سانتي‌متر باشد، سپس آن را به مدت 6 ساعت داخل يخچال قرار مي‌دهيم تا خودش را بگيرد.
3. آن را از يخچال خارج كرده و پس از يك ساعت شكلات را به ابعاد دلخواه برش مي‌دهيم.
4. كارد را براي برش‌دادن چرب كرده و روي شكلات‌ها را با گردوي نيم شده تزيين مي‌كنيم.