شیر و زرده تخم مرغ و بکینگ پودر را با نمک مخلوط کرده، هم می زنیم. روغن را به آن اضافه می کنیم و بعد آرد را کم کم ریخته، مخلوط می نماییم؛ بدین ترتیب باید خمیر لطیفی تهیه شود که به دست نچسبد.
اگر خمیر شل بود، کمی آرد اضافه می کنیم و اگر سفت شد کمی شیر با آن مخلوط می نمائیم. خمیر را خوب مالش می دهیم تا کاملا کش بیاید.
روی خمیر را می پوشانیم، که 2 تا 3 ساعت بماند و خمیر ور بیاید. کمی آرد روی میز می پاشیم؛ از خمیر گلوله کوچکی برمی‌داریم و با نورد خمیر را نازک باز می کنیم.
خمیر را دو لا تا می زنیم؛ با دهانه استکان دایره هایی می بریم. با کارد اشکالی نظیر مستطیل یا مربع می بریم. یک طرف دایره را کمی جمع می کنیم. روغن فراوان را داغ می کنیم، به حدی که روغن دود نکند و گوش فیل‌ها را در روغن می اندازیم. باید نان‌ها کاملا پف کند. یک طرف که برشته شد، آن را برمی گردانیم تا طرف دیگر هم برشته شود.
حرارت باید کمی ملایم باشد تا نان ها نسوزد. بعد با کفگیر نان ها را در صافی می ریزیم. وقتی گوش فیلها سرد شد دو طرف آنها را پودر قند می پاشیم؛ می توان به پودر قند کمی هل کوبیده نرم اضافه کرد و کمی هم پسته چرخ کرده روی آنها پاشید.