کالباس و فلفل دلمه اي رو خرد نماييد و در يک ظرف عميق بريزيد، نمک و آويشن و فلفل شويد و پودر سير را اضافه کنيد. به مقدار خيلي کم آبليمو اضافه نماييد.پنير پيتزا را به مواد اضافه کنيد. ذرت را که از قبل داغ کرده ايد به نسبت بيشتر از ساير مواد روي پنير پيتزا ريخته به طوري که هر دانه ذرت پنير را آب کند.
مواد را خوب هم زده و سپس آن را بين دو تکه از نان هاي مربعي بريزيد و سپس از قطر نان مربعي را بريده تا دوتکه اسنک مثلثي شکل داشته باشيد. دقت نماييد هر زمان که مواد را روي يک نان مربعي پخش کرديد نان مربعي ديگر را روي آن قرار دهيد.
به همين ترتيب بقيه اسنک ها را تهيه کنيد و اسنک ها را در دستگاه ساندويچ ساز قرار دهيد.
بعد از چند دقيقه با يک چاقوي تيز هر نان مربعي شکل را که درون ساندويچ ساز به صورت مثلثي شده از هم جدا کنيد. با سس قرمز و خردل روي اسنک ها را طراحي کنيد و روي اون آويشن بريزيد. اسنک آماده است.