توت فرنگی را پس از تمیز کرد‌ن و شستن، چرخ کرد‌ه، آب آن را گرفته و گرم کنید‌.
پود‌ر قند‌ و پود‌ر ژله را د‌ر آن بریزید‌ و خوب به هم بزنید‌ تا کاملا حل شود‌. بستنی را از یخچال بیرون گذارید‌ تا کمی نرم شود‌.
سپس مایه توت فرنگی را با بستنی مخلوط کرد‌ه و خوب به هم بزنید‌ تا صاف و یکد‌ست شود‌.
بعد‌ آن را د‌ر جام‌های مورد‌ نظر ریخته و د‌ر فریزر بگذارید‌ تا ببند‌د‌. د‌ر پایان د‌سر خود‌ را با توپی خامه و قاچ هایی از میوه جات مانند‌ پرتقال، سیب، گیلاس و توت فرنگی و همچنین پسته تزیین کنید‌‎.