1. ابتدا آب و نمك را به جوش مي‌آوريم. برنج را كه از 3 تا 4 ساعت قبل خيس كرده‌ايم به آب جوش اضافه كرده، وقتي كمي دانه‌هاي برنج باز شدند كره و سبزي را اضافه مي‌كنيم.
2. همه مواد را خوب مخلوط مي‌كنيم و اجازه مي‌دهيم آب برنج كاملا كشيده شود. دور برنج را جمع كرده و اجازه مي‌دهيم دم بكشد. در واقع گشنيزپلو را به شكل كته آماده مي‌كنيم.
3. براي اين كار نيز از قالب منوپورشن استفاده مي‌كنيم. با كاتر مخلوط قالب كوكو سبزي‌ها را شكل داده و كف قالب قرار مي‌دهيم.
4. روي كوكو را كته قرار داده و با پشت قاشق فشرده مي‌كنيم. روي برنج‌ها را با پنير خامه‌اي فلفلي توسط قيف شكل داده و تكه‌ ماهي سرخ‌شده و خلال‌هاي گوجه‌فرنگي قرار مي‌دهيم.