1. تخم‌مرغ و شیر را مخلوط کرده و نان‌ها را به‌خوبی در آن خیس می‌کنیم.
2. در این بین کره را در تابه گذاشته تا باز شود و نان‌ها را در کره سرخ کرده که قهوه‌ای طلایی شود و برشته گردد.
3. نان‌ها داغ هستند، شکر و دارچین را رویش پاشیده و به صورت گرم سرو میکنیم.