پنیر ، 2 قاشق چایخوری شیر،فلفل و ریحان را با هم مخلوط کنید.در صورت نیاز شیر بیشتری بریزید.
زردآلو ها را در سینی چیده سپس روی آنها مخلوط پنیر و بادام قرار دهید.در آخر روی آنها عسل بریزید.