رول پنیر را روی نان گذاشته سپس یک قاشق چایخوری از ترب کوهی به همراه فلفل روی هر رول پنیر بمالید و روی آن برشهای گوشت قرار دهید.