3ماده اول را در ظرفی کم عمق با هم ترکیب کنید، تخم مرغ زده شده را در ظرفی کم عمق دیگری بریزید.و نیز دانه کنجد را در ظرف دیگر بریزید،سپس به ترتیب ماهی ها را در سه ظرف بغلطانید ، در ظرفی که حاوی کنجد است ماهی ها را فشار دهید تا کنجد ها در ماهی فرو روند.
روغن را در تابه ای داغ کرده سپس هر دو طرف ماهی ها را در آن سرخ کنید.
در آخر با سس خامه و پیازچه سرو نمایید.